Čím se řídit

  • Opatření děkana č.148/2018 k pravidlům pro přijímací řízení v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020
  • Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 148/2018 - změna minimálního počtu bodů u testů přijímací zkoušky do navazujících magisterských programů

 

  • Opatření děkana č.147/2018 - The rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study programmes and fields in a foreign language for the academic year 2019/2020

 

Zpráva o přijímacím řízení v roce 2018 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Fakulta: Ekonomická

Podat e-přihlášku

Infolinka +420 387 772 510