Čím se řídit

  • Opatření děkana č.127/2017 k pravidlům pro přijímací řízení v českém jazyce pro akademický rok 2018/2019
  • Opatření děkana č. 141/2018: Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 127/2017) - 2. kolo přijímacího řízení

 

  • Opatření děkana č.128/2017 - The rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study programmes and fields in a foreign language for the academic year 2018/2019

 

Podat e-přihlášku

Infolinka +420 387 772 510