Zkontrolujte si, zda vše proběhlo v pořádku.

Na následujícím odkazu si můžete zkontrolovat průběh přijímacího řízení.

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html

Student by měl vidět:

  • Zdali došla el. + písemná přihláška, platba,  přihlášené obory

 

Student bude informován mailem o:

  • Vyplnění e-přihlášky
  • Přijetí přihlášky – po doručení vytištěné,  ověřené  a podepsané přihlášky na studijní oddělení