pokus_kotvy

1. Vyberte si své studium.

        http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-zajemce-o-studium/bakalarske-studium

 

2. Víte, jak Ekonomická fakulta určuje pořadí uchazečů?

        U nás rozhoduje studijní průměr ze střední školy (za poslední čtyři ročníky studia


 3. Chcete se posunout v pořadí výš a získat další body?



4. Vyplňte e-přihlášku do 15. 4. 2016.

(https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html)

Nezapomeňte:

1) přihlášku vytisknout,

2) potvrdit střední školou Vaše studijní průměry za poslední čtyři ročníky SŠ nebo zaslat úředně ověřené kopie vysvědčení

3) (případně) zaslat kopie potvrzení o Vašich dosavadních aktivitách

4) vše poslat na studijní oddělení  Ekonomické  fakulty (Studentská 13, 370 05 České Budějovice

5) zaplatit poplatek za přijímací řízení ve výši 500 Kč na účet 104725778/0300,  KS: 0379, VS: 6020112, SS: rodné číslo uchazeče, účel platby: přihlášska ke studiu (do 15. 4. 2016)

 

5. Zkontrolujte si, zda vše proběhlo v pořádku.

(https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html)

Student by měl vidět:

  • Zdali došla el. + písemná přihláška, platba,  přihlášené obory


Student bude informován mailem o:

  • Vyplnění e-přihlášky
  • Přijetí přihlášky – po doručení vytištěné,  ověřené  a podepsané přihlášky na studijní oddělení


6. Výsledky přijímacího řízení od 10. 6. 2016.

(https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html) 


7. Chcete se dozvědět více o Ekonomické fakultě?