Informace pro zájemce o studium

 Informace pro zájemce o studium na telefonním čísle: 387 772 510

Vyberte si svůj studijní program a formu studia

Podmínky a průběh přijímacího řízení bakalářského studia
Podmínky a průběh přijímacího řízení navazujícího magisterského studia
Vyplňte přihlášku

Informujte se o průběhu a výsledcích přijímacího řízení

 • Bakalářské a magisterské studium
 • Uchazeči, kteří mají na webu kód 41 a poznámku: "zatím nesplněny všechny podmínky přijímacího řízení", dosáhli bodového limitu pro přijetí ke studiu, ale nedodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.  Vyčkejte, až dostanete dopis z fakulty a zašlete úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. Po té obdržíte rozhodnutí o přijetí.

  Prezentace Ekonomické fakulty

   Předpisy
   • Opatření děkana č.127/2017 k pravidlům pro přijímací řízení v českém jazyce pro akademický rok 2018/2019
   • Opatření děkana č.128/2017 - The rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study programmes and fields in a foreign language for the academic year 2018/2019

    


   MENU