Výzkumný program Katedry účetnictví a financí

Název výzkumného programu: Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní

Výzkumná činnost Katedry účetnictví a financí je dále rozdělena do několika oblastí.

Finance podniku, účetnictví a auditing

  • Finanční a ekonomická analýza podniků, predikce finanční tísně podniků, využití klasifi-kačních metod ve finanční analýze (JEL Classification: G3).
  • Finanční risk management, reporting, finanční rizika, kreativní účetnictví, rizika účetních chyb a podvodů v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS (JEL Classification: G3, M4)
  • Využití nástrojů manažerského účetnictví pro řízení podniku, controlling v podmínkách českých podniků (JEL Classification: D24, M41)
  • Analýzy hospodaření a financování zemědělských podniků, ex-ante a ex-post dopady ze-mědělské politiky na podniky (JEL Classification: M21, Q12, Q14).

 

Finanční systém, veřejné finance a daňový systém

  • Finance územní samosprávy, fiskální decentralizace, fiskální udržitelnost a fiskální insti-tuce (JEL Classification: E62, H6, H7).
  • Daňový systém, zatížení spotřebního koše spotřebními daněmi (JEL Classification: H24, H25).
  • Informace a efektivnost finančního trhu, mezinárodní finanční trhy (JEL Classification: G14, G15)

 

Řešené projekty:

GA JU 111/2017/S (2017-2019) Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní ( řešitelka: doc. Kouřilová)

GA JU 029/2011/S (2014-2016) Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní (řešitelka: doc. Kouřilová)

GA JU 029/2011/S (2011-2013) Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji (řešitel: doc. Jílek)

NAZV QI 92A023 (2009-2012) Venkovský prostor - prostor pro žití nebo pro dožití? Modelové strategie venkovského prostoru (problematika financování obcí)

NAZV QH 82162 (2008-2012) Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy.

GAČR 402/06/0903 (2006-2008) Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj) (řešitelka: doc. Faltová Leitmanová; spoluřešitel: doc. Jílek - problematika územních rozpočtů)

MSM-6007665806 (2005-2011) Vědecký okruh 5:Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně ekonomický potenciál regionů. Součást výzkumného záměru Samostatný řešitel dílčí etapy - doc. Jílek (Analýza fiskální situace regionu)

MSM-6007665806 (2005-2011) Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním. Spoluřešitel Prof. Střeleček.

NAZV QG60042 (2006-2009) Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji. Odpovědný řešitel prof. Střeleček

MZE/QC,  projekt QC1037 (2001-2004) Efektivnost využití programů EU v ČR. Odpovědný řešitel prof. Střeleček.

MZE QD0176 (2000-2004) Intenzifikace a efektivní management chovu dojného skotu a ohledem na budoucí členství v EU. Spoluřešitel Prof. Střeleček.

MSM-122200001 (1999-2004) Ekonomická a zemědělská produkční struktura produkce kritických oblastí s ohledem na jejich vývoj. Odpovědný řešitel Prof. Střeleček.