Výzkumný program Katedry regionálního managementu a práva

Zaměření REGIONÁLNÍ MANAGEMENT

Název výzkumného programuRegionální a globální aspekty udržitelnosti a bioekonomika

Výzkumná činnost Katedry regionálního managementu je dále rozdělena do několika oblastí.

 • (1) Ekonomicko-sociální aspekty regionálního rozvoje
 • (2) Bioekonomika, environmentální a ekologická ekonomie
 • (3) Environmentální a rurální sociologie, udržitelnost a její podoby
 • (4) Regionální a globální aspekty spotřeby energie a změny klimatu

JEL Classification:

 • G38, C93
 • O18, Q10-50
 • R1, R2, R5

Řešené projekty:

H2020 No. 818351 (2018-2021) emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy (POWER4BIO) (spoluřešitelka doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.)

COST CA16229 (2018-2021) European Network for Environmental Citizenship. (PhDr. Jan Vávra Ph.D. členem řídící komise akce COST)

GA ČR 19-10694S (2019-2021) Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení (spoluřešitel PhDr. Jan Vávra, Ph.D.)

TA ČR Éta TL02000012 (2019-2022) Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (spoluřešitelka doc. Dr. Ing. Dagmar škodová Parmová)

NAZV QK1920391 (2019-2021) Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030 (spoluřešitelka doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.)

COST LD14118 „Land and Art“ sociální hnutí jako součást kulturní udržitelnosti krajiny a společnosti (Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe) (2014-2015, doc. PhDr. M. Lapka, CSc.)

GAČR P402/10/P344 Ekonomické aspekty regenerace brownfields v Jihočeském kraji (2010-2013*, RNDr. Dvořáková - Líšková, Ph.D.)

7 RP GA 225383 Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED) (2010-2012, doc. Ing. E. Cudlínová, CSc.)

Interreg IVc č. 0523R2 UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem (2010-2012, doc. Ing. E. Cudlínová, CSc.)


ZAMĚŘENÍ PRÁVO

Název výzkumného programu: Ochrana spotřebitele a právní aspekty pozemkových úprav

Výzkumná činnost Katedry práva se zaměřuje zejména na následující oblasti:

 • (1) Oblast věnovaná právu v podnikání
 • (2) Simulovaná soudní řízení pro zlepšení výuky
 • (3) Právní aspekty kurzových rizik
 • (3) Hospodářská a ekonomická trestná činnost

JEL Classification:

 • H57, D18
 • K13, K29, K32, K35
 • G33, K35

Řešené projekty:

TAČR TL01000348 (3/2018-2/2020) Systém kurzové prevence (řešitel: Ing. Martina Krásnická, Ph.D., LL.M.)

TAČR TL02000144 (1/2019-12/2021) Manažersko-právní simulace „Bankrot jako (vý)hra“ (řešitel: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA)