Výzkumný program Katedry regionálního managementu

Název výzkumného programuRegionální a globální aspekty udržitelnosti a bioekonomika

Výzkumná činnost Katedry regionálního managementu je dále rozdělena do několika oblastí.

  • (1) Ekonomicko-sociální aspekty regionálního rozvoje
  • (2) Bioekonomika, environmentální a ekologická ekonomie
  • (3) Environmentální a rurální sociologie, udržitelnost a její podoby
  • (4) Regionální a globální aspekty spotřeby energie a změny klimatu

JEL Classification:

  • G38, C93
  • O18, Q10-50
  • R1, R2, R5

 

Řešené projekty:

H2020 No. 818351 (2018-2021) emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy (POWER4BIO) (spoluřešitelka doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.)

COST CA16229 (2018-2021) European Network for Environmental Citizenship. (PhDr. Jan Vávra Ph.D. členem řídící komise akce COST)

GA ČR 19-10694S (2019-2021) Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení (spoluřešitel PhDr. Jan Vávra, Ph.D.)

TA ČR Éta TL02000012 (2019-2022) Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (spoluřešitelka doc. Dr. Ing. Dagmar škodová Parmová)

NAZV QK1920391 (2019-2021) Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030 (spoluřešitelka doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.)