Výzkumný program Katedry řízení

Název výzkumného programu: Řízení v malých a středních podnicích

Výzkumná činnost Katedry řízení se zaměřuje zajména na oblasti:

 • (1) Řízení procesů a inovací v malých a středních podnicích
 • (2) Management lidských zdrojů v malých a středních podnicích
 • (3) Strategické řízení a konkurenceschopnost malých a středních podniků

 

JEL Classification:

  • L10, L20, L30
  • M10, R50

   

  Řešené projekty:

  TAČR GAMA TP01010019 Ověření inovativního technického prostředku pro efektivní manipulaci a přepravu kusových zásilek (2020-2022, Ing. R. Toušek, Ph.D.)

  Visegrad ID 21830123 Social media and trust building (2019-2020, doc. Ing. P. Řehoř, Ph.D.)

  GAJU 047/2019/S Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0. (2019-2021, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

  Interreg V-A ATCZ16 SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen) (2017-2019, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

  Visegrad 11540386 Environmental Awareness as a universal European Value (2016, Ing. J. Vrchota, Ph.D.)

  GA JU 099/2018/S (2018-2019) Stress management v MSP (odpovědný řešitel: Ing. Nikola Soukupová)

  GA JU 053/2016/S (2016-2018) Inovační management a konkurenceschopnost MSP (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

  GA JU 079/2013/S (2013-2015) Modely řízení MSP (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

  GA JU 039/2013/S (2013-2015) Management lidských zdrojů malých a středních podniků (odpovědný řešitel: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.)

  GA JU 068/2010/S (2010-2012) Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP. (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

  NAZV QI 92A023 (2009-2012) Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru) (odpovědný řešitel: doc. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.)

  MPSV-1JO16/04 (2004-2008) Socioekonomický vývoj českého venkova a zemědělství. (odpovědný řešitel / spolupříjemce: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c.)

  II MŠMT 2E06044 (2006-2008) Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání. (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

  NAZV-QG60031 (2006-2007) Podmínky rozvoje lidského a sociálního kapitálu ve venkovském prostředí po vstupu ČR do EU. (odpovědný řešitel: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c.)

  MSM-6007665806 (2005-2010) Vědecký okruh 5:Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně ekonomický potenciál regionů. (odpovědný řešitel: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c.)