Výzkumný program Katedry práva

Název výzkumného programu: Ochrana spotřebitele a právní aspekty pozemkových úprav

Výzkumná činnost Katedry práva se zaměřuje zejména na následující oblasti:

  • (1) Oblast věnovaná právu v podnikání
  • (2) Simulovaná soudní řízení pro zlepšení výuky
  • (3) Právní aspekty kurzových rizik
  • (3) Hospodářská a ekonomická trestná činnost

 

JEL Classification:

  • H57, D18
  • K13, K29, K32, K35
  • G33, K35

 

Řešené projekty:

TAČR TL01000348 (3/2018-2/2020) Systém kurzové prevence (řešitel: Ing. Martina Krásnická, Ph.D., LL.M.)

TAČR TL02000144 (1/2019-12/2021) Manažersko-právní simulace „Bankrot jako (vý)hra“ (řešitel: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA)