Výzkumný program Katedry obchodu a cestovního ruchu

Název výzkumného programu: Výzkum trhu a manažerské rozhodování

Výzkumná činnost Katedry obchodu a cestovního ruchu je zaměřen do čtyř oblastí:

  • (1) Výzkum spotřebitelských trhů a jejich chování
  • (2) Udržitelný cestovní ruch
  • (3) Obchod s potravinami
  • (4) Marketingové a manažerské rozhodování

 

JEL Classification:

  • C63, C81, C83, D12, M31
  • L81, Q13, D18, F14
  • L83, L88

 

Řešené projekty:

Aplikovaný výzkum (2014) Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014
Aplikovaný výzkum (2014) Telefonické dotazování turistických informačních center v Jihočeském kraji
GAJU 79/2013/S (2013-2015) Modely řízení malých a středních podniků, výzkum krizí v podnicích, tvorba simulačních modelů pro pochopení příčin a průběhu krizí v rámci růstu malých a středních podniků (hlavní řešitel doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.; členové katedry členy týmu)
GA JU 019/2013/S (2013-2015) Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj) (řešitelka Ing. Hana Doležalová, Ph.D.)
Aplikovaný výzkum (2012) Dlouhodobá spolupráce s firmou E.ON
JčK SD/OKPP/229/11 (2011) Analýza potřeb obyvatel a návštěvníků Jihočeského kraje v oblasti kultury
GAČR P403/09/P053 (2009-2010) Typologie vztahu turistů k atributům prostředí na příkladu vodní komponenty krajiny (řešitel doc. Navrátil)
JčK SD/OEZI/452/10 (2009) Rozšíření nabídky produktů CR Jihočeského kraje o atraktivity technického dědictví na Hlubocku a Vltavotýnsku
MŠMT MSM 6007665806 (2008-2010) „Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním“, dílčí část „Marketingové nástroje podpory regionálních trhů“
JčK 13-01-037/09 (2007) Jihočeská trasa průmyslovým dědictvím
MMR WB-07-04 (2004-2005) Technické památky v produktech cestovního ruchu