Výzkumný program Katedry ekonomiky

Název výzkumného programu: Mikroekonomické a makroekonomické aspekty společenského vývoje

Výzkumná činnost Katedry ekonomiky bude směřovat do oblastí:

  • (1) Měření produktivity
  • (2) Ekonomika dopravy a dopravní obslužnosti
  • (3) Mikroekonomické a makroekonomické analýzy  s důrazem na trh práce, malé a střední podniky a komunální podniky

 

JEL Classification:

  • D24, E24, M21, O18

 

Řešené projekty:

NAZV QI 92A023 (2009-2012) Venkovský prostor - prostor pro žití nebo pro dožití? Modelové strategie venkovského prostoru - problematika financování obcí (řešitelka doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.)
GAJU 79/2013/S (2013-2015) Modely řízení malých a středních podniků, výzkum krizí v podnicích, tvorba simulačních modelů pro pochopení příčin a průběhu krizí v rámci růstu malých a středních podniků (hlavní řešitel doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.; členové katedry členy týmu)
GAČR 402/06/0903 (2006-2008) Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj) (řešitelka doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.)