Výzkumná témata EF

Zaměření vědecké a výzkumné činnosti EF JU v Českých Budějovicích

Vědecko-výzkumná činnost fakulty je soustředěna do třech základních okruhů, které odpovídají zaměření akreditovaných studijní programů (A. Ekonomika, finance a řízení podniků, B. Ekonomie, ekonomie a finance veřejného sektoru, regionální ekonomie a regionální rozvoj, environmentální ekonomie, C. Obchod, marketing a cestovní ruch).

 

Výzkumné zaměření jednotlivých kateder a týmů EF JU