Vědecké časopisy

Vědecké časopisy vydávané Ekonomickou fakultou JU (portál OJS):

        Technická redakce: Ing. Tereza Šťástková ( ; +420 387 772 486)

Technická redakce: Ing. Markéta Matějčková ( ; +420 387 772 493)

Ekonomická fakulta JU spolupracuje s Regional Science Association of Subotica (Srbsko) a Univerzitou Pannonia (Keszthely, Maďarsko) na vydávání časopisu DETUROPE:

Technická redakce: deturope@gmail.com

 

Časopisy, na kterých participuje Ekonomická fakulta, publikují v souladu s etickými normami, mají peer review a nejsou predátorskými časopisy.


 

Při publikování do zahraničních časopisů prosím dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k tzv. predátorským časopisům (blíže viz informace o predátorských časopisech)