Ediční činnost

Ediční činnost Ekonomické fakulty je vymezena pravidly, která jsou v souladu se Statutem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích článkem 2b, Dlouhodobým záměrem Ekonomické fakulty a Strategií dlouhodobého rozvoje Ekonomické fakulty.

Na ekonomické fakultě je možné tisknout vysokoškolské učebnice a vědecké monografie (požadavky viz definice kategorie dle aktuální platné metodiky), jejichž autorem případně při více autorech alespoň jedním autorem je pracovník Ekonomické fakulty.

Odkaz na publikační systém OMP EF JU (obsahuje skripta a učebnice EF JU)

 

Složení ediční rady

Předseda:
  • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Členové:
  • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
  • doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
  • prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.

 
Technická redakce: Ing. Tereza Šťástková (stastkova@ef.jcu.cz ; +420 387 772 486)

 Zápisy z jednání ediční rady

Dokumenty