Požadavky a označení kategorie monografie

Označování formy/žánru v bibliografických záznamech, které jsou součástí katalogu Národní knihovny ČR, z hlediska Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

Rada pro výzkum a vývoj na svém 239. zasedání dne 16. ledna 2009 schválila (na návrh Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje) kritéria pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009.

Dokument je dostupný na adrese http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=519201

 

Bibliografický záznam „odborné knihy“ zveřejněný v katalogu NK ČR obsahuje tato označení formy/žánru (bližší informace).

Odborná kniha podle Metodiky

Označení formy/žánru - katalog NK

monografie

monografie, kolektivní monografie

vědecky zpracovaná encyklopedie

encyklopedie + vědecké slovníky

vědecky zpracovaný lexikon

encyklopedie + vědecké slovníky

kritická edice pramenů

kritická vydání + prameny

kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií

kritická vydání + studie/monografie/kolektivní monografie*

kritický komentovaný překlad náročných filozofických, historických či filologických textů doprovázený studií

texty + komentovaná vydání + studie/monografie/kolektivní monografie*

vědecky koncipovaný jazykový slovník

jazykové slovníky + vědecké slovníky

odborný výkladový slovník

výkladové slovníky + vědecké slovníky

kritický (vědecky koncipovaný)** katalog výstavy

katalogy výstav + studie/monografie/kolektivní monografie*

* podle rozsahu a počtu autorů doprovodné „studie“

** doplněno NK