Aktuální nabídka VaV - Soutěže a ostatní

Cena Františka Běhounka

Výzva k nominaci na Cenu Františka Běhounka udělovanou za šíření dobrého jména České republiky v oblasti evropského výzkumu a vývoje.

Bližší informace zde. V případě zájmu či navržení vhodného kandidáta kontaktuje, prosím, oddělení VaV EF nejpozději do 16. srpna 2020.

Žádost o navázání spolupráce a zaměstnání ve VÚPSV

Nabídka zapojení studentů jak formou stáží, tak i pracovních poměrů, sladění pracovních úvazků pro řešení výzkumných úkolů a studia.

Poptávka na osobu pro pozici Výzkumného a vývojového pracovníka se zaměřením na oblast „Příjmová a mzdová politika“ s požadavky, které uvádíme v  inzerátu pro výběrové řízení.

Inzerát k zobrazení zde.

ČESKÁ HLAVA 2020 - Uzávěrka přihlášek do soutěže Česká Hlava se blíží!!! Poslední termín pro zaslání nominace je 17. 7. 2020!!!!

Soutěž Česká hlava je soutěž pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000,- Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase. Příjem nominací byl právě zahájen a uzávěrka jejich příjmů je 17. července 2020.Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k podání nominace není nutný souhlas zaměstnavatele.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:
1) Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.

2) Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.

3) Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.

4) Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.

5) Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.

Přihlášky s příslušnou dokumentací mohou být doručeny dvěma způsoby.

1) v papírové podobě na adresu realizátora projektu: Česká hlava PROJEKT z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00, Praha 10 (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).
2) v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).

Statut celé soutěže zde, kde jsou jednotlivé kategorie i popsány. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.ceskahlava.cz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na email vaclav.marek@ceskahlava.cz.

CHALLENGE FUND 2020 vyhlášen

Jarní kolo přihlášek pro inovativní řešení v rámci iniciativy Challenge Fund Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN bylo právě vyhlášeno. Cílem Challenge Fundu: Czech Solutions for SDGs je zajistit přenos a sdílení českého know-how a inovací, které by přispěly k naplnění rozvojových cílů Agendy 2030 v šesti prioritních zemích: Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii. Témata pro jednotlivé země lze nalézt v textu výzvyChallenge Fund je určen pro určen pro české žadatele ze soukromého sektoru, veřejných institucí, nevládních organizací, univerzit I výzkumných pracovišť. Očekává se, že žadatelé budou na svých inovativních řešeních úzce spolupracovat s místními partnery pro zajištění udržitelnosti a potencionální replikovatelnosti projektu.

Zájemci mohou podat své přihlášky přes online přihlašovací systém na webové stránce Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN do úterý 30. června 2020, 23.59 Istanbulského času (GMT +3).

Předpokládaný začátek projektů je červenec 2020 a jejich celková délka neměla přesáhnout 12 měsíců. Financování v rámci Challenge Fundu se pohybuje mezi USD $20,000 and USD $40,000, přičemž se od žadatelů očekává spolufinancování v minimální výši 20% celkových projektových nákladů.

Pro více informací navštivte webové stránky nebo pošlete Vás dotaz na cups.applications@undp.org

Transfera

Příležitost pro startupy a výzkumníky s podnikatelskými ambicemi v US. Všechny relevantní informace zde.