Aktuální nabídka VaV - Semináře a workshopy

Practice makes the master

Latest June e-courses from Europa Media

Proposal Writing
30 June Building a winning consortium for your proposal

Finance
23 June Master of Finance: Personnel costs calculation in Horizon Europe and Horizon 2020
26 June How to keep your costs on track and the cost control of your partners? - Financial administration in H2020 and Horizon Europe
30 June Master of Finance: Third-parties, Subcontractors, and other direct costs in Horizon Europe and Horizon 2020

Project Management
24 June Reporting in Horizon 2020 & Horizon Europe: Continuous Reporting and Periodic Report

Special Focus & Communication
25 June From consortium building to an effective communication strategy - comparing and contrasting two EU funded projects

If you think you are ready for a bigger challenge, join us at our famous EUROPEAN FUNDING ACADEMY to complete your knowledge on Proposal Writing, Project ManagementFinancial Rules or Horizon Europe.

14. ročník Letní školy statistických metod

Letní škola statistických metod je určena hlavně pro doktorandy, akademické a vědecké pracovníky. Program této tradiční letní školy vychází přímo ze zkušeností lektorů s výzkumem a výukou na univerzitách.

Všechny bližší informace zde, přihláška zde.

Charlesworth Knowledge - otevřené webináře 2020

Nabídky na bezplatné webináře Charlesworth, kterých se pravidelně účastní řada zájemců z ČR. 

Plakát s pozvánkami zde, bližší informace zde.

Aktuální nabídka seminářů Asociace pracovníků univerzit

JU je již několik let kolektivním členem Asociace pracovníků univerzit (APUA), toto členství se vztahuje i na pracovníky EF a opravňuje je navštěvovat akce za sníženou cenu oproti cenám komerčním. APUA je sdružení vysokých škol, které vzniklo za účelem výměny teoretických a praktických zkušeností, získávání nových poznatků a zvyšování odborné úrovně jejich pracovníků. Všechny důležité informace o členství lze nalézt ve stanovách asociace.

Kompletní nabídku seminářů zaměřených na legislativu směřující do oblasti vysokých škol, seminářů IT a seminářů zaměřených na rozvoj soft skills a manažerských znalostí a dovedností lze nalézt na webových stránkách asociace.
Pokud nechcete zmeškat žádnou důležitou vzdělávací akci, přihlaste se do odběru novinek – registraci naleznete pod seznamem aktuálních akcí na titulní webové stránce.

Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Balabánová, 737 168 246balabanova@apua.cz
Bc. Michaela Šindelářová778 476 859sindelarova@apua.cz