Mezinárodní vědecká konference CITEM 2010

Ve dnech 7. - 10. prosince 2010 se konala mezinárodní vědecká konference CITEM 2010, která je výsledkem spolupráce mezi Ekonomickou fakultou JU v ČB a Faculty of Business and Law, Victoria University, Melbourne v Austrálii. Konference byla věnována problematice mezinárodních aspektů v obchodě, vzdělávání, marketingu a cestovním ruchu a zúčastnili se jí jak zástupci z oblasti vědy a výzkumu tak i z praxe.

V plenárním zasedání vystoupil Ing. Petr Adrián, MBA z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Celkem bylo prezentováno více než 37 příspěvků. Na konferenci byla zastoupena vysoká zahraniční účast se silným zastoupením z Tichomoří. Díky tomu se na konferenci podařilo vytvořit velmi zajímavé a inspirující prostředí, které poskytovalo na jednom místě řadu různých perspektiv.

Více informací: http://www.citem.info/