Konference UNICREDS - Rozvoj inovačního podnikání

O rozvoji inovačního podnikání a způsobech zapojení dosud izolovaných skupin tohoto procesu se hovořilo v úterý 17. ledna 2012 od 9:00 v sále Zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Mezinárodní konference, kterou pořádala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích společně s University of Highlands and Islands ve Skotsku byla určená pro zájemce z akademické sféry, místní správy i samosprávy, zástupce podniků i  dalších institucí, které se věnují uvedené problematice. Konference se zúčastnilo více než 40 zahraničních účastníků z 8 států Evropské unie.

„Tato akce je jednou z aktivit mezinárodního projektu „UNICREDS“, jehož cílem je vytvoření nového modelu ekonomického rozvoje regionu, založeného na spolupráce vysokých škol, podniků a místní správy.  Delegáti ze sedmi evropských zemí - Bulharska, České republiky, Finska, Maďarska, Švédska , Spojeného království a Skotska - budou diskutovat a předávat si zkušenosti z oblasti podpory regionálního rozvoje“, přibližuje doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., projektová manažerka UNICREDS.

Doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD. děkan EF dodává: „V současné době, snad  více než kdy jindy, potřebují  firmy inovovat.  Jejich konkurenční výhodou mohou být vlastní kapacity pro aplikování nových námětů, které povedou ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti, ale mohou také využívat externí náměty a využít je pro své podnikání .  K tomuto výrazně přispěje spolupráce mezi univerzitami, vládními organizacemi a soukromým sektorem, jejímž cílem by měl být především regionální rozvoj zaměřený na podporu inovací, vytváření nových pracovních příležitostí  a lepší vzdělanosti“.

Nicolas Wallet, projektový manažer UNICREDS, říká: "Mezinárodní konference, která se tentokráte koná v Českých Budějovicích, je již čtvrtou v rámci realizace projektu. Každá se zabývala jinou problematikou, ale všechny spojuje téma regionálního rozvoje s vysokou přidanou hodnotou, která je postavená na sdílení znalostní ekonomiky prostřednictvím partnerství mezi vysokými školami, podniky a veřejným sektorem. Výstupy projektu, kterými budou především případové studie a výsledky analýz,  budou předloženy Evropské komisi na konci tohoto roku s cílem pomoci ostatním regionům, které se potýkají  s podobnými problémy."