Kulturní krajina - most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita