Kulturní krajina - most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita

Konference IALE – CZ – 9. února 2018
Prezentace z konference
prezentace-pdf
Konference IALE – CZ 2018 Kniha abstraktů
Konference IALE – CZ 2018 Kniha abstraktů