Software

Požadavky vyplývají z metodiky 2010-2011.

Výsledek „Software“ (R) Výsledek „Software“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.

 

blíže viz PDF document icon definice druhů výsledků

 

Další informace ke kategorii software lze čerpat z vyjádření kanceláře VaVaI k metodice a RIV a k výsledku software