Podmínky pro zahrnutí výsledků vložených v OBD do RIV

Aby mohly být výsledky výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě evidované v systému OBD poslány do RIV, musí splňovat následující podmínky:

  • úplnost údajů
  • vazba na výzkumnou aktivitu
  • u výsledků aplikovaného výzkumu je nutné splnění dalších požadavků, zejména doložení všech rozhodných podkladových materiálů (smlouvy, posudky apod.) na oddělení Vědy a výzkumu
  • u výsledků kategorií odborná kniha nebo kapitola (B, C) je oddělením Vědy a výzkumu vyžadována k zapůjčení daná publikace (zapůjčení 1x výtisku, případně elektronická verze)

 

Katedry budou o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací, které budou za Ekonomickou fakultu odeslány do RIV, informovat oddělení Vědy a výzkumu prostřednictvím zaškrtávacího tlačítka „Jde do RIV“ v systému OBD.