Audiovizuální tvorba

Výsledek „audiovizuální tvorba“ (A), realizoval původní výsledek výzkumu, vývoje a inovací, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o elektronické dokumenty (tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím příslušného technického zařízení, např. dokumenty vydané pouze na CD / DVD, dokumenty dostupné pouze prostřednictvím internetu nebo webová prezentace) s výjimkou výsledků vydávaných v elektronické podobě, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie J, B nebo D.


Audiovizuální tvorbou nejsou:

  • výzkumné zprávy vydané v elektronické formě;
  • výroční, periodické nebo závěrečné (eventuálně jinak pojmenované) zprávy o řešení grantu / projektu nebo výzkumného záměru, které jsou předkládány poskytovateli, a které jsou vydané v elektronické formě.