Výsledky bodového hodnocení organizací Radou pro výzkum a vývoj (RIV)

Výsledky bodového hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Radou pro výzkum a vývoj.
Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2016
Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2015
Konečné výsledky hodnocení VO v roce 2015 schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 21. března 2017.
Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 (prosinec, 2015)
Konečné výsledky hodnocení VO v roce 2014 schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 311. zasedání dne 18. prosince 2015..
Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2013 (květen, 2014)
Konečné výsledky hodnocení VO v roce 2013 schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 294. zasedání dne 30. května 2014.
Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2012 (leden, 2013)
Konečné výsledky hodnocení VO v roce 2012 schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 278. zasedání dne 21. prosince 2012.
Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2011 (leden, 2012)
Na základě schválení konečných výstupů z Hodnocení 2011 podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011), Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 269. zasedání konaném dne 27. ledna 2012
Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2010 (leden, 2011)
Dne 31. ledna 2011 byly v sekci Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2010 zveřejněny v souladu se schválenou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2010 a 2011) výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2010, schválené na 261. zasedání Rady dne 28. ledna 2011.
Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2009 (leden, 2010)
V souladu se schválenou Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 se zveřejňují tyto výsledky hodnocení (výsledky VaV za rok 2008 - hodnocení probíhalo v roce 2009). Výsledky byly schváleny Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 249. zasedání dne 15. 1. 2010.
Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2008 (leden, 2009)
V souladu se schválenou Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 se zveřejňují tyto výsledky hodnocení (výsledky VaV za rok 2007 - hodnocení probíhalo v roce 2008). Výsledky byly schváleny Radou pro výzkum a vývoj na jejím 239. zasedání dne 16. 1. 2009.