Informační systémy OBD a RIV

Vyhledávání v informačních systémech OBD a RIV.
Vyhledávání publikací v OBD
OBD je interní systém pro evidenci publikační činnosti na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Vyhledávání v informačním systému výzkumu a vývoje (RIV)
Vyhledávání v IS VaV veřejně přístupné údaje RIV.
Číselník skupin oborů CEP, CEZ, RIV
Klasifikace oborů CEP, CEZ, RIV
Sdělení Rady VaVaI k RIV