Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008 schválená Radou pro výzkum a vývoj.
Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008
Seznamy recenzovaných periodik a sborníků k metodice 2008
Seznamy recenzovaných pozitivně hodnocených periodik, které jsou hodnoceny metodikou 2008.