Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2012

Nová metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2012 schválená Radou pro výzkum a vývoj.
Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2012