Identifikátory pracovníků EF

Pro účely jednoznačné identifikace autorů publikovaných výsledků budou na EF primárně  využívány tyto identifikátory:

1) ORCID ID - ID mezinárodního identifikátoru ORCID ID (Open Research and Contributor ID).

2) ResearcherID – identifikátor databáze Web of Science.

3) Scopus Author ID – identifikátor databáze Scopus.

Povinnost zřídit si a spravovat obsah svých identifikátorů mají všichni publikující zaměstnanci EF a studenti DSP EF v prezenční formě (dále jen „autoři“) tak, aby publikační profily jednotlivých identifikátorů obsahovaly před začátkem hodnocení (zpravidla květen) všechny hodnocené výsledky.

Autoři mají povinnost:

  •   

Uvést u všech svých identifikátorů anglickou variantu afiliace dle Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ( University of South Bohemia in České Budějovice), dále pak do profilu uvést anglickou variantu fakulty dle Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Faculty of Economics).

  •   

Pokud mají publikace ve Web of Science, vytvořit si identifikátor ResearcherID, vyhledat publikace v databázi Web of Science a přiřadit je k identifikátoru.

  •   

Pokud mají publikace v databázi Scopus, nalézt si v databázi Scopus své Scopus Author ID (vzniká automaticky v okamžiku, kdy je do Scopus zadána první publikace autora) a upravit svůj profil v databázi Scopus (přiřadit publikace autora v databázi k identifikátoru, případně si sloučit profily, kterých může být více, do jednoho profilu).

  •   

Vytvořit si ORCID ID a svůj profil na ORCID.

  •   

V případě, že autor má publikace v databázi Web of Science či databázi Scopus, pak si propojit svůj ORCID profil s ResearcherID a Scopus Author ID.

  •   

Vkládat do ORCID profilu publikace, které se nevyskytují v žádné z uvedených databází a které považujete za významné (např. monografie a sborníky neevidované WoS a Scopus, články v časopisech v recenzovaných časopisech, které nejsou indexované v databázích WoS a Scopus).

  •   

Pravidelně aktualizovat své výše uvedené profily tak, aby publikační profily jednotlivých identifikátorů obsahovaly před začátkem hodnocení (zpravidla květen) všechny hodnocené výsledky.

  •   

Uvádět, pokud je možné, ORCID ID u svých publikací.

  •   

Zaslat veškeré své identifikátory na oddělení VaV.

 

Metodická podpora:

1) Založení ORCID

2) Zjištění Scopus Author ID

3) Návod na zjištění ResearcherID (nově součástí nástroje Publons)

4) Přidání publikace indexované na Wos na profil ResearcherID