Habilitační řízení

Víte, že....


…. každý rok se na naší fakultě habilitují minimálně dva docenti?

 

Habilitační řízení na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích probíhá podle § 71 a § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a podle jednacího řádu vědecké rady EF JU.

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce, její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

Struktura a požadavky na habilitační práce vycházejí z požadavků na disertační práce (viz směrnice děkana).

Na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích lze žádat o habilitační řízení v akreditovaném oboru Ekonomika a management.


Zvěřejňování údajú o habilitačním řízení (odkaz na celou JU)

 

Dokumenty

  • Tabulka plnění kritérií pro zahájení HŘ na EF dle OD 117/2017
  • application/pdf 117 / 2017 - Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (aktuálně platný)
  • application/pdf 117/2017 - Regulations for Habilitation Proceedings at the Faculty of Economics of USB in České Budějovice
  • application/pdf 102 / 2016 - Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (pro habilitační řízení zahájené před 26. 1. 2017)
  • application/pdf 102 / 2016 - Regulations for Habilitation Proceedings at the Faculty of Economics of USB in České Budějovice