Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III

FRVŠ 1627/F5b
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
JU v ČB
Příjemce
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
Vaněček Drahoš, prof. Ing., CSc. (KŘE), Faltová Leitmanová Ivana, doc. Ing., CSc. (KEN)
1.1.2010
31.12.2010
Projekty FRVŠ
100000