Zhodnocení systému podpory rodin a management rodičovské dovolené

IGS202002
Interní grantová soutěž EF (IGS)
Čarvašová Alena, Ing. (KŘE)
Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
1.1.2020
31.12.2020
Interní výzkumný projekt
59 200 Kč