Vzdělávací projekty FRVŠ

FRVŠ 334/B5a Inovace předmětu "Právo B" (2013, JUDr. M. Uhlířová, Ph.D.)

FRVŠ 813/B5d Tvorba e-learningových podpor pro výuku Mikroekonomie (2013, Ing. T. Volek, Ph.D.)

FRVŠ 936/B5d Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu Manažerské účetnictví (2013, Ing. M. Vlčková, Ph.D.)

FRVŠ 753/F5d Tvorba nového předmětu Účetní závěrka (2012, Ing. J. Svoboda, Ph.D.)

FRVŠ 689/F5d Vytvoření multimediálních materiálů pro kurzy anglického jazyka English for Applied Sciences I, II a English for IT I, II (2012, Ing. M. Šulista, Ph.D.)

FRVŠ 616/F5d Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu základy účetnictví (2012, Ing. M. Vlčková, Ph.D.)

FRVŠ 623/F5a Inovace předmětu Projektování informačních systémů (2012, doc. Ing. L. Beránek, CSc.)

FRVŠ 610/Ab Vybudování multimediální učebny na EF JU (2012, doc. Ing. L. Beránek, CSc.)

FRVŠ 369/Fb Vytvoření nového předmětu "Štíhlá výroba“ (2012, prof. Ing. D. Vaněček, CSc.)

FRVŠ 13/F5b Multimediálního podpora pro výuku kurzu Makroekonomie (2012, Ing. T. Volek, Ph.D.)

FRVŠ 649/F5a Inovace předmětu Motivace a stimulace pracovního jednání (2010, doc. Ing. R. Krninská, CSc.)

FRVŠ 1597/F5a Inovace předmětu Introduction to the EU Law (2010, JUDr. R. Hrubý)

FRVŠ 1417/F5d On-line kurz Veřejné finance v prostředí MOODLE (2010, doc. Ing. M. Jílek, Ph.D.)

FRVŠ 1627/F5a Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III (2010, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

FRVŠ 1754/F5a Inovace předmětu Podnikání a obchodování na internetu (2010, Ing. L. Beránek, CSc.)

FRVŠ 2021/Ab Vybudování multimediální učebny na Ekonomické fakultě JU (2009, Ing. L. Friebel, Ph.D.)

FRVŠ 2028/F5a Inovace předmětu Mzdové soustavy (2009, Ing. T. Volek, Ph.D.)

FRVŠ 2223/F5a Inovace předmětu Statistika II. (2009, prof. RNDr. A. Čermáková, CSc.)

FRVŠ 1519/F5b Vytvoření nového předmětu v angličtině: Logistics (2009, prof. Ing. D. Vaněček, CSc.)

FRVŠ 1820/F5b Tvorba nového předmětu Statistické metody řízení kvality (2009, Ing. L. Friebel, Ph.D.)

FRVŠ 237/F5b Prostorová a regionální ekonomie (2009, RNDr. R. Klufová, Ph.D.)

FRVŠ 2120/F5d Tvorba multimediálních pomůcek v anglickém jazyce pro předmět Informatika I (2009, Mgr. R. Remeš)

FRVŠ 1386/F5b Zavedení nového předmětu Tvorba a softwarová podpora projektů (2008, Ing. J. Friebelová)

FRVŠ 2178/F5a Elektronická studijní databáze cen nemovitostí pro předměty týkající se oceňování majetku (2008, Ing. Pešek)

FRVŠ 2214/F5d Tvorba pomůcek multimediálního charakteru pro výuku kurzu Mikroekonomie (2008, Ing. T. Volek, Ph.D.)

FRVŠ 2245/F5b Tvorba předmětu Mezinárodní marketing (2008, Ing. D. Škodová Parmová)

FRVŠ 2492/F1b Tvorba nového předmětu HTML a kaskádové styly (2007, Mgr. M. Houda)

FRVŠ 2567/F5b Ekologické zemědělství – ekonomické souvislosti (2007, doc. Ing. J. Kouřilová, CSc.)

FRVŠ 2594/F5a Zkvalitnění výuky předmětu Procesní management (2007, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

FRVŠ 760/F5a Inovace předmětu statistické metody v ekonomii (2007, Ing. M. Rost, Ph.D.)

FRVŠ 2599/F5b Zavedení nového předmětu Management dopravy (2007, Ing. R. Toušek, Ph.D.)

FRVŠ 1040/F5b Zavedení nového předmětu Řízení dodavatelského řetězce (2007, prof. Ing. D. Vaněček, CSc.)