Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku

IBS28C1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Adamová Markéta, Ing. (KŘE)
Fuka Jindřich, Ing. (KŘE), , Soukupová Nikola, Ing. (KUF), Berková Ilona, Ing. (KMI)
1.3.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
127500