Využití metod fuzzy logiky v logistickém controllingu a benchmarkingu

GA JU 073-08-H
Grantová agentura Jihočeské univerzity v ČB (GA JU)
JU v ČB
Příjemce
Pražáková Jaroslava, Ing., Ph.D. (KUF)
1.1.2009
30.9.2009
Interní výzkumný projekt
53000