Využití CFEBT pro malé a střední podniky v různých odvětvích

IGS202003
Interní grantová soutěž EF (IGS)
Drábková Zita, Ing., Ph.D., MBA. (KUF)
Pech Martin, Ing., Ph.D. (KŘE)
1.1.2020
31.12.2021
Interní výzkumný projekt
22 500 Kč