Vytvoření nového předmětu "Štíhlá výroba“

FRVŠ 369/F5b
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
JU v ČB
Příjemce
Vaněček Drahoš, prof. Ing., CSc. (KŘE)
Pražáková Jaroslava, Ing., Ph.D. (KUF)
1.1.2012
31.12.2012
Projekty FRVŠ
76000