Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků

IGS11A2
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. (KRM)
Klufová Renata, doc. RNDr., Ph.D. (KMI), Sagapova Nikola, Ing. (KRM)
1.4.2017
31.3.2018
Interní výzkumný projekt
170000