Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)

NAZV QI 92A023
Ministerstvo zemědělství (MZe)
JU v ČB
Příjemce
Faltová Leitmanová Ivana, doc. Ing., CSc. (KEN)
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. (KRM), Jílek Milan, doc. Ing., Ph.D. (KUF), Klufová Renata, doc. RNDr., Ph.D. (KMI)
1.1.2009
31.12.2012
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
2704000