UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem

Interreg IVc č. 0523R2
Evropská unie
JU v ČB
Spolupříjemce
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. (KRM)
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Maxa Josef, Bc. (KRM)
1.1.2010
31.12.2012
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
78385 EUR