Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe

TL02000012
Technologická agentura ČR (TAČR)
UK v Praze
Spolupříjemce
Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. (KEN)
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. (KRM), Vávra Jan, PhDr., Ph.D. (KRM), Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D. (KRM)
1.2.2019
1.1.2022
Externí výzkumný projekt nad 150tis.