Tvorba nového předmětu Účetní závěrka

FRVŠ 753/F5d
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
JU v ČB
Příjemce
Svoboda Jaroslav, Ing., Ph.D. (KUF)
1.1.2012
31.12.2012
Projekty FRVŠ
67000