Tranzitorní a očekávané zisky

IGS23A1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Vlčková Miroslava, Ing., Ph.D. (KUF)
1.4.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
332000