Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE

TL02000423
Technologická agentura ČR (TAČR)
JU v ČB
Příjemce
, Janeček Petr, Ing., Ph.D. (KOD), , Tichá Lucie, Ing., Ph.D. (KOD), Haman Karbulková Iveta, Ing. et Ing. (KRM), Švecová Eva, Ing. (KOD)
Externí výzkumný projekt nad 150tis.