Systém odměňování v MSP

IGS22B1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
Příjemce
Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
Vrchota Jaroslav, Ing., Ph.D. (KŘE), Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Vocetková Klára, Mgr. (KMI), Šulista Marek, PhDr., Ph.D. (KMI)
1.4.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
250000