Systém kurzové prevence

TL01000348
Technologická agentura ČR (TAČR)
JU v ČB
Krásnická Martina, Ing., Ph.D. LL.M. (KRM)
Mrkvička Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (KMI), Friebel Ludvík, Ing., Ph.D. (KMI), Bergami Roberto, Dr. (KOD), Haman Karbulková Iveta, Ing. et Ing. (KRM), Volek Tomáš, Ing., Ph.D. (KEN), Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Kislingerová Eva, prof. Ing., CSc. (KEN)
1.3.2018
29.2.2020
Externí výzkumný projekt nad 150tis.