Systém kurzové prevence

TL01000348
Technologická agentura ČR (TAČR)
JU v ČB
Krásnická Martina, Ing., Ph.D. LL.M. (KPH)
Mrkvička Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (KMI), Friebel Ludvík, Ing., Ph.D. (KMI), , Bergami Roberto, Dr. (KOD), Haman Karbulková Iveta, Ing. et Ing. (KPH), Volek Tomáš, Ing., Ph.D. (KEN), Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE),
1.3.2018
29.2.2020
Externí výzkumný projekt nad 150tis.