Stochastická geometrie - nehomogenita, kótování, dynamika a stereologie

GAČR P201/10/0472
Grantová agentura České republiky (GAČR)
UK v Praze
Spolupříjemce
Mrkvička Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (KMI)
1.1.2010
31.12.2014
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
563000