Socio-ekonomické aspekty degradace půdy (SEAD)

IGS08A1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Vávra Jan, PhDr., Ph.D. (KRM)
Lapka Miloslav, doc. PhDr., CSc. (KRM), Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. (KRM)
1.4.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
323000