SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)

Interrreg V-A ATCZ16
Evropská unie
JU v ČB
Příjemce
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D. (KRM), Remeš Radim, Mgr. (KMI), , Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. (KEN), Krninská Růžena, doc. Ing., CSc. (KŘE), Bednářová Dagmar, Ing., CSc. (KŘE), Vrchota Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE),
1.1.2017
31.12.2019
Externí výzkumný projekt nad 150tis.