Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region

GA JU 074/2017/S
Grantová agentura Jihočeské univerzity v ČB (GA JU)
JU v ČB
Příjemce
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. (KRM)
Alina Jiří, Ing., Ph.D. (KEN), Doležalová Hana, doc. Ing., Ph.D. (KOD), Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D. (KRM), Klufová Renata, doc. RNDr., Ph.D. (KMI), Novacká Ludmila, prof. JUDr., Ph.D. (KOD), Pícha Kamil, doc. Ing., Ph.D., MBA. (KOD), , Sagapova Nikola, Ing. (KRM), Sedlák Jiří, Ing. (KRM), PharmDr. Jaroslav Písek (KOD), Buchtele Roman, Ing. (KRM), Vysušilová Petra, Bc., MSc. (KOD), Šindelářová Iveta, Ing. (KRM), Vališová Martina, Ing. (KOD)
1.3.2017
31.12.2019
Interní výzkumný projekt
2000000