Průmysl 4.0 a řízení dodavatelského řetězce

IGS202006
Interní grantová soutěž EF (IGS)
Pech Martin, Ing., Ph.D. (KŘE)
Vaněček Drahoš, prof. Ing., CSc. (KŘE)
1.1.2020
31.12.2021
Interní výzkumný projekt
13 000 Kč